О Музеју

Српски црквени музеј у Сентандреји основан је 1964. године као музејска установа Српске православне епархије будимске. Музеј сабира, чува и приказује у првом реду црквеноуметничко благо које се стварало вековима и налазило у храмовима Епархије.

Сазнај више

Из прошлости Срба у Мађарској

Портрети дванаест будимских епископа представљају хронику духовног и административног живота епархије српске православне цркве у Мађарској и епископе који су били на челу будимске епархије у периоду од 1729. до 1892. године.

Сазнај више

Српски црквени музеј Сентандреја
СРПСКИ ЦРКВЕНИ МУЗЕЈ У СЕНТАНДРЕЈИ

Адреса: 2000 Сентандреја, Главни трг 6.
Тел. и Факс: +36 26 952 474
E-mail: muzeuminfo@serb.t-online.hu
Web: www.semu.hu

Радно време:
од 1. маја – до 30. септембра:
од 10:00 – до 18:00 сати
од 1. октобра – до 30. априла:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дан: понедељак)
од 1. јануара – до 28. фебруара:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дани: понедељак, уторак, среда, четвртак)

Српска Православна Епархија будимска | mapa ustanova