Из прошлости Срба у Мађарској

Портрети будимских епископа

Портрети дванаест будимских епископа представљају хронику духовног и административног живота епархије српске православне цркве у Мађарској. Ова галерија духовних достојанственика приказује епископе који су били на челу будимске епархије у периоду од 1729. до 1892. године, покривајући готово читав период црквене управе током XVIII и XIX века.

За портретисање значајних епископа Василија Димитријевића, Дионисија Новаковића, Арсенија Радивојевића, Софронија Кириловића, Стефана Стратимировића, Стефана Станковића, Јустина Јоановића, Пантелејмона Живковића, Дионисија Поповића и Арсенија Стојковића били су задужени чувени српски сликари као што су Христофор Жефаровић, Јован Поповић, Василије Остојић, Арсеније Арса Теодоровић, Михаило Живковић, украјински сликар Василије Романовић, као и мање познати сликари Антал Фиала и Антон Ајнсле који су били активни у пољу сакралне, али и профане уметности на простору будимске епархије.

епископ Василије Димитријевић

Епископ Василије Димитријевић

Сава Текелија

Сава Текелија

Профани портрети

Портрети угледних грађана, добротвора, задужбинара и људи значајних за културни и друштвени живот Срба у Мађарској важни су за сагледавање развоја и успона српске уметности и културе на овом простору. Ови портрети говоре о идеалима и стремљењима српског грађанског друштва током XIX века.

Успон просветитељских идеја, оснивање првих образовних установа и креирање просветитељске мисли приказани су кроз портрете Саве Теклије, Доситеја Обрадовића и Платона Атанацковића а уметничка делатност кроз стваралаштво прве српске сликарке Катарине Ивановић. Освајање грађанских слобода, оличених у портрету првог градоначелника Сентандреје Евгена Думче, као и истицање значаја друштвене ангажованости кроз портрете задужбинара Наума и Јелене Бозде, говоре о појединцима који су оставили траг у историји и култури српског народа на територији Мађарске.

Српски црквени музеј Сентандреја
СРПСКИ ЦРКВЕНИ МУЗЕЈ У СЕНТАНДРЕЈИ

Адреса: 2000 Сентандреја, Главни трг 6.
Тел. и Факс: +36 26 952 474
E-mail: muzeuminfo@serb.t-online.hu
Web: www.semu.hu

Радно време:
од 1. маја – до 30. септембра:
од 10:00 – до 18:00 сати
од 1. октобра – до 30. априла:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дан: понедељак)
од 1. јануара – до 28. фебруара:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дани: понедељак, уторак, среда, четвртак)

Српска Православна Епархија будимска | mapa ustanova