Архив и Библиотека Епархије

Архив Српске православне епархије будимске

Архив Српске православне епархије будимске

Архив Српске православне епархије будимске у Сентандреји чува грађу XVIII, XIX и XX века везану у првом реду за рад Епархије будимске, њених централних органа и установа као и црквених општина на територији данашње Мађарске. Грађа је подељена на основне фондове као што су (А.) Фондови Будимске епархије (Б.) Лични фондови и (В.) Збирке, у чијем фонду се налази и тзв. Издвојена грађа.

Сазнај више

Библиотека Српске православне епархије будимске

Библиотека Српске православне епархије будимске

Библиотеку Српске православне епархије будимске чине разне библиотечке јединице и збирке. Поред текућег дела Библиотеке која непрестано расте и данас, у склопу Библиотеке налазе се, између осталог, и затворени библиотечки фондови, личне библиотеке појединих епископа као и друге мање збирке и фондови.

Сазнај више

Српски црквени музеј Сентандреја
СРПСКИ ЦРКВЕНИ МУЗЕЈ У СЕНТАНДРЕЈИ

Адреса: 2000 Сентандреја, Главни трг 6.
Тел. и Факс: +36 26 952 474
E-mail: muzeuminfo@serb.t-online.hu
Web: www.semu.hu

Радно време:
од 1. маја – до 30. септембра:
од 10:00 – до 18:00 сати
од 1. октобра – до 30. априла:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дан: понедељак)
од 1. јануара – до 28. фебруара:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дани: понедељак, уторак, среда, четвртак)

Српска Православна Епархија будимска | mapa ustanova