Црквене збирке и ризнице

Регионална црквеноуметничка збирка у Печују

Регионална црквеноуметничка збирка у Печују

Српско православно уметничко наслеђе које је сачувано у Барањи заузима значајно место у корпусу српске уметности 18. и 19. века, а посебно чини истакнуту целину у склопу српског споменичког наслеђа на подручју данашње Мађарске.

Сазнај више

Ризница манастира у Српском Ковину

Ризница манастира у Српском Ковину

Ризница манастира у Српском Ковину чува драгоцене литургијске предмете, првенствено из 18. и 19. века, који такође сведоче о различитим културним спонама и уметничким утицајима овог периода. Из првих деценија 18. века потиче икона Богоридице са Христом, украшена вотивном круном, за коју се сматра да је била део претходног иконостаса.

Сазнај више

Српски црквени музеј Сентандреја
СРПСКИ ЦРКВЕНИ МУЗЕЈ У СЕНТАНДРЕЈИ

Адреса: 2000 Сентандреја, Главни трг 6.
Тел. и Факс: +36 26 952 474
E-mail: muzeuminfo@serb.t-online.hu
Web: www.semu.hu

Радно време:
од 1. маја – до 30. септембра:
од 10:00 – до 18:00 сати
од 1. октобра – до 30. априла:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дан: понедељак)
од 1. јануара – до 28. фебруара:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дани: понедељак, уторак, среда, четвртак)

Српска Православна Епархија будимска | mapa ustanova