Стална поставка

Eksponat u muzeju

Српска црквена уметност у Мађарској

Развој српске црквене уметности у Мађарској можемо пратити у случају неких насеља већ од XV века. Међу тим центрима посебно се истичу Српски Ковин, Коморан и Ђур, а нешто касније и манастир Грабовац. У Српски Ковин на Чепелско острво Срби су се доселили 1440. године, када су од мађарског краља Владислава добили и посебна овлаштења. Тада су обновили и једну касноготску цркву, која је 1514. године, украшена и позносредњовековним живописом. У каснијем периоду, за време Турске владавине најснажније духовно упориште за Србе био је манастир Грабовац, који је основан 1585. године.

Сазнај више

Сава Текелија

Из прошлости Срба у Мађарској

Портрети дванаест будимских епископа представљају хронику духовног и административног живота епархије српске православне цркве у Мађарској. Ова галерија духовних достојанственика приказује епископе који су били на челу будимске епархије у периоду од 1729. до 1892. године, покривајући готово читав период црквене управе током XVIII и XIX века.

Портрети угледних грађана, добротвора, задужбинара и људи значајних за културни и друштвени живот Срба у Мађарској важни су за сагледавање развоја и успона српске уметности и културе на овом простору.

Сазнај више

Српски црквени музеј Сентандреја
СРПСКИ ЦРКВЕНИ МУЗЕЈ У СЕНТАНДРЕЈИ

Адреса: 2000 Сентандреја, Главни трг 6.
Тел. и Факс: +36 26 952 474
E-mail: muzeuminfo@serb.t-online.hu
Web: www.semu.hu

Радно време:
од 1. маја – до 30. септембра:
од 10:00 – до 18:00 сати
од 1. октобра – до 30. априла:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дан: понедељак)
од 1. јануара – до 28. фебруара:
 од 10:00 – до 16:00 сати
(Нерадни дани: понедељак, уторак, среда, четвртак)

Српска Православна Епархија будимска | mapa ustanova