A magyarországi szerbek múltjából

A budai püspökök portréi

Tizenkét budai püspök portréján keresztül kerül bemutatásra a magyarországi Szerb Ortodox Egyházmegye lelki és kormányzati életének krónikája. A vallási méltóságok ezen galériája azokat a püspököket vonultatja fel, akik a Budai Egyházmegye élén álltak az 1729 és 1892 közötti időszakban, amely a XVIII. és XIX. évszázad egyházkormányzatának egy teljes korszakát fedi le.

A jelentősebb püspökök – Vasilije Dimitrijević, Dionisije Novaković, Arsenije Radivojević, Sofronije Kirilović, Stefan Stratimirović, Stefan Stanković, Justin Joanović, Pantelejmon Živković, Dionisije Popović és Arsenije Stojković – portréinak elkészítésére olyan híres szerb festők kaptak felkérést, mint Hristofor Žefarović, Jovan Popović, Vasilije Ostojić, Arsenije Arsa Teodorović és Mihailo Živković, valamint Vaszilij Romanovics, ukrán festőművész, tovább a kevéssé ismert Fiala Antal és Anton Einsle, akik a szakrális és a profán művészet terén egyaránt tevékenyek voltak a Budai Egyházmegye területén.  

епископ Василије Димитријевић

Vasilije Dimitrijević püspök

Сава Текелија

Thököly Száva

Világi portrék

Köztiszteletben álló polgárok, mecénások, alapítványtevők és a magyarországi szerbek kulturális és társadalmi élete szempontjából jelentős személyek portréi fontos támpontot nyújtanak a szerb művészet és kultúra fejlődésének és virágzásának megértéséhez a térségben. Ezek a portrék a XIX. századi szerb polgári társadalom ideáljairól és törekvéseiről szólnak.

A felvilágosodás eszméinek térnyerését, az első oktatási intézmények alapítását és a felvilágosodást meghatározó gondolatok kialakulását tárják szemünk elé Thököly Száva, Dositej Obradović és Platon Atanacković portréi, míg a művészeti tevékenység az első szerb festőművésznő, Katarina Ivanović munkásságán keresztül kerül előtérbe. A Szentendre első polgármestere, Dumtsa Jenő portréjában testet öltő polgári szabadság elnyerése, valamint a Naum és Jelena Bozda alapítványtevők portréján keresztül megjelenő társadalmi szerepvállalás fontosságának hangsúlyozása olyan személyekre irányítják figyelmünket, akik a szerb nép magyarországi történetében és kultúrájában nyomot hagytak.

Српски црквени музеј Сентандреја
SZERB EGYHÁZI MÚZEUM - SZENTENDRE

Cím: 2000 Szentendre, Fő tér 6.
Tel. és fax: +36 26 952 474
E-mail: muzeuminfo@serb.t-online.hu
Weboldal: www.semu.hu

Nyitvatartási idő:
május 1. és szeptember 30. között:
10:00-től 18:00 óráig
október 1. és április 30. között:
 10:00-től 16:00 óráig

(hétfőn zárva)
január 1. és február 28. között:
 10:00-től 16:00 óráig

(hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön zárva)

Szerb Egyházi Múzeum – Szentendre | térkép