Szerb Ortodox Egyházmegyei Levéltár

Cím: Szentendre, Pátriárka utca 5.
Tel. és fax: +36 26 952 474
muzeuminfo@serb.t-online.hu

A Szerb Ortodox Egyházmegyei Levéltár legnagyobbrészt XVIII – XIX. századi és a XX. század első feléből származó iratokat őriz, amelyek elsősorban a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye központi testületeinek és intézményeinek és a mai Magyarország területén található szerb ortodox egyházközségek működéséhez kapcsolódtak. A levéltári anyaga a következő három nagy fondra oszlik: (A.) a Budai Egyházmegye fondjai (B.) Személyes fondok és (C) Gyűjtemények. Ez utóbbi fond állományán belül találhatók az ún. különgyűjtemények. A létrehozott egységeken belül, a levéltári állomány többnyire év szerint és – ahol rendelkezésre állt –, ügyirat szám alapján kialakított osztályozásban szerepel.

Lásd: A Levéltár fondjegyzéke és mutatói

arhiv

Kutatás a szentendrei Levéltár olvasótermében

A Szentendrén található Szerb Ortodox Egyházmegyei Levéltár a benyújtott igénylőlap alapján, egyeztetett és visszaigazolt időpontokban fogad kutatókat és más felhasználókat.  Kérjük, hogy azok a kutatók, akik szentendrei levéltárunk szolgáltatásait igénybe kívánják venni, előtte írásos igénylőlapot juttassanak el hozzánk az itt mellékelt űrlap segítségével.

Letöltés: Kérőlap levéltári munkavégzéshez

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye könyvtári és levéltári állományainak használata és kutatása a mellékletben található Könyvtári és Levéltári Szabályzatnak megfelelően lehetséges.

Letöltés: Könyvtári és Levéltári Szabályzat

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Levéltárán belül külön gyűjteményt alkotnak az anyakönyvek, amelyek a leggyakoribb kutatói és egyéb igénylések tárgyát képezik.  Levéltárunk munkatársának, Aleksandar Kozić professzor úrnak köszönhetően, elkészült a teljes anyakönyvgyűjtemény digitalizálása, és létrejött az anyakönyvi alapadatok keresésére használható adattár is. A kutatóknak és egyéb felhasználóknak levéltárunk digitális adatbázisához hozzáférési lehetőséget biztosítunk intézményünk szabályzata szerint.

A Levéltárunkban őrzött anyakönyvek adataihoz való hozzáféréshez, kérjük, töltse ki az említett állomány (fond) használatára vonatkozó igénylőlapot és küldje el az aláírt űrlapot az alábbi email címre: serbmus@serb.t-online.hu

Letöltés: Igénylőlap az anyakönyvi adattár használatához

Amennyiben az Ön hozzáférése jóváhagyásra került, küldünk egy felhasználói jelszót, amelynek segítségével a digitális levéltári anyaghoz 30 napos hozzáférést biztosítunk az Ön számára.

Anyakönyvi gyűjtemény
Архив Српске православне епархије будимске