Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár

Cím: Szentendre, Pátriárka utca 5.
Tel. és fax: +36 26 952 474
muzeuminfo@serb.t-online.hu

A szentendrei Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár különböző könyvtári egységekből és gyűjteményekből áll. A könyvtárban jelenleg található, mai is folyamatosan gyarapodó számú művek mellett, a könyvtár – többek között – zárt könyvtári állományokat, egyes püspökök – köztük Arsenije Stojković (1804-1892), Georgije Zubković (1878-1951) és Danilo Krstić (1927-2002) – magánkönyvtárát, valamint egyéb kisebb gyűjteményeket és állományokat is őriz. A könyvtár külön részét alkotják a múzeumi állományon belül is védettnek minősülő könyvtári gyűjtemények, amelyek különösen jelentős könyvtári anyagot képviselnek. Ebben a csoportban kiemelkedik – mindenek előtt – a kéziratos könyvgyűjtemény, amely a XIII. századtól a XIX. századig terjedő időszakot öleli fel, továbbá az ősnyomtatványos könyvek gyűjteménye, a XVII-XIX. századi egyházi szláv nyelvű könyvek gyűjteménye és főképp a Grábóci Kolostor Könyvtára.

Библиотека Српске православне епархије будимске
Библиотека Српске православне епархије будимске

Munkavégzés a Szentendrei Könyvtár olvasótermében

Könyvtárunk a benyújtott igénylőlapok alapján, egyeztetett és visszaigazolt időpontokban fogad kutatókat és más felhasználókat. Kérjük, hogy azok a kutatók és egyéb felhasználók, akik szentendrei könyvtárunk szolgáltatásait igénybe kívánják venni, előtte írásos igénylőlapot juttassanak el hozzánk az itt mellékelt űrlap segítségével.

Letöltés: Kérőlap könyvtári munkavégzéshez

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye könyvtári és levéltári állományainak használata és kutatása a mellékletben található Könyvtári és Levéltári Szabályzatnak megfelelően lehetséges.

Letöltés: Könyvtári és Levéltári Szabályzat

A Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár kéziratos könyvgyűjteményének egyes kötetei digitális formában is hozzáférhetőek. A kutatóknak és egyéb felhasználóknak könyvtárunk digitális adatbázisához hozzáférési lehetőséget biztosítunk intézményünk szabályzata szerint.

A könyvtárunk digitális kézirat-adatbázisához való hozzáféréshez, kérjük, töltse ki az említett állomány használatára vonatkozó igénylőlapot és küldje el az aláírt űrlapot az alábbi email címre: serbmus@serb.t-online.hu

Letöltés:
Igénylőlap a könyvtár digitális állományának használatához (a teljes állományra vonatkozóan)

Amennyiben az Ön hozzáférése jóváhagyásra került, küldünk egy felhasználói jelszót, amelynek segítségével a digitális könyvtári anyaghoz 30 napos hozzáférést biztosítunk az Ön számára.

Letöltés: A könyvtár kéziratos könyvgyűjteménye

Biblioteka