Pécsi Regionális Egyházművészeti Gyűjtemény

Регионална црквеноуметничка збирка у Печују

Ismeretlen festő, XVIII. század eleje

A baranyai szerb ortodox művészeti örökség a XVIII. és XIX. századi szerb művészeti anyagban fontos helyet foglal el, de különösen is kiemelkedő egységet képez a jelenkori Magyarország területén található szerb emlékanyagon belül. A fennmaradt emlékek és műalkotások többsége a XVIII. és XIX. századból való, míg a korábbi korból datálható egyházművészeti alkotások elsősorban a grábóci kolostorból származnak, amely a XVI. és XVII. században a Dunántúl legjelentősebb ortodox lelkiségi központja volt. A török hódoltság után a baranyai szerbek számára és a szakrális  művészet fejlődésének szempontjából is lényeges szerepe volt az ún. Pécs-Mohács-Szekcsői-Szigeti Egyházmegye megalapításának 1695-ben. Ezen Egyházmegye jelentőségét jelzi III. Arsenije Čarnojević pátriárka azon szándéka is, hogy székhelyét Dunaszekcsőre helyezze át és ott papneveldét, illetve nyomdát alapítson.

A XVII. és XVIII. század fordulóján a baranyai térség kiemelkedő jelentőséggel bírt a szerb egyházművészet fejlődésében amire a szlavóniai Orahovica kolostor hatása is utal.  Erről tanúskodnak egyebek közt a villányi szerb templom régi ikonosztázának fennmaradt darabjai és mindenek előtt az egykori véméndi szerb templom királyi ajtója, amely Sava Krabulević ikonfestőnek tulajdonítható. Krabulević hagyományörző ún. zógráf ikonfestészet kiemelkedő mestere volt, s a legmagasabb egyházi körökhöz is közel állt.

A véméndi királyi ajtó rámutat arra a Baranyában zajló termékeny művészeti tevékenységre, amely a Mocshács-Szekcsői Egyházmegyének a Budai Egyházmegyével történő 1733-as összeolvadását követően sem szakadt meg. Ebben a XVIII. század közepéig terjedő időszakban, Vasilije Dimitrijević budai püspökké válásával, sok nagyobb méretű kőtemplom épült, gyakran még Baranya meglehetősen szegény falusi miliőiben is. Főként a késő bizánci stílusirányzat szellemében, több ikonosztázt is emeltek ez idő tájt.

Egy olyan időszakban, amikor falusi környezetben több autodidakta népi ikonfestő is dolgozott, Baranyába érkezett Hristofor Žefarović, a XVIII. század egyik legjelentősebb szerb festőművésze, aki ezekben az években kezdi meg a siklósi szerb templom kifestését. Žefarović baranyai tartózkodásának köszönhetően, egyik tanítványa a grábóci kolostorban festészetre tanította Mihailo szerzetespapot és még két ott tartózkodó diákot. Žefarović később IV. Arsenije Jovanović Šakabenta pátriárka udvari festője lett. Követői a XVIII. század közepére váltak termékeny művészekké, s nagyban meghatározták a Baranya területén kibontakozó szerb barokk egyházi művészet főbb irányait. A regionális gyűjtemény az újonnan épült Szent Andronikusz és Júnia templomhoz kapcsolódóan létesült Pécs belvárosában.

Царске двери из Вемена, почетак 18. века

Királyi ajtó Véméndről, XVIII. század eleje

Српски црквени музеј Сентандреја
SZERB EGYHÁZI MÚZEUM - SZENTENDRE

Cím: 2000 Szentendre, Fő tér 6.
Tel. és fax: +36 26 952 474
E-mail: muzeuminfo@serb.t-online.hu
Weboldal: www.semu.hu

Nyitvatartási idő:
május 1. és szeptember 30. között:
10:00-től 18:00 óráig
október 1. és április 30. között:
 10:00-től 16:00 óráig

(hétfőn zárva)
január 1. és február 28. között:
 10:00-től 16:00 óráig

(hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön zárva)

Szerb Egyházi Múzeum – Szentendre | térkép